Vítejte na mých stránkách, které mají monotematický charakter a zobrazují méně sledovanou, avšak velice početnou část architektury pražských paláců, měšťanských domů, chrámů a historických budov. Jsou to vstupní portály.

Zaujala mne nejen různorodost, nápaditost a krása těchto portálů, ale také jejich značná devastace. Přitom význam těchto nádherných portálů byl v minulosti pro majitele jistě velmi důležitý. Pro hosty, přátele a poutníky vytvářel vstupní portál první dojem při vstupu do domu a vítal je svojí nápaditostí a výtvarným pojetím. Dnes tomu tak v mnoha případech není. A je to škoda.

Když jsem doma v klidu prohlížel své fotografické úlovky, byl jsem v rozpacích jak je prezentovat. Nelíbily se mi a tak jsem se rozhodl všechny rušivé vlivy vynechat a provést restaurování a opravu zdiva, omítek a štukatérské výzdoby alespoň grafickými technikami, které umožňuje program Photoshop.

Vstupní portály jsou zde seřazeny podle ulic tak, jak jsem je procházel při svých fotografických toulkách. Portály a historické objekty jsou zobrazeny tak, jak vypadaly v letech 2011 až 2014, kdy jsem je fotografoval. Podrobnější informace o vzniku a historii objektů se najdou v bohaté literatuře povolanějších autorů.


Portály měšťanských domů Nového Města:

Portály měšťanských domů Královských Vinohrad:

Portály měšťanských domů Vršovických: 

Portály měšťanských domů nábřežních:

Portály pražských chrámů


Literatura: [1]   Kozák B :Menší město pražské, ORBIS,  Praha, 1950 (tužkové kresby);

                  [2]   Jansa V : Stará Praha – 100 akvarelů, Uměl. nakl. B. Kočího v Praze, Františkovo nábř.č. 14.

                  [3]   NKP Vyšehrad, http://www.praha-vysehrad.cz/ …………..

                  [4]   Ledvinka, Mráz, Vlnas: Pražské paláce, nakladatelství Akropolis, Praha 2000, 15.1. 2009;

                  [5]   http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad;

     [6]  http://cs.wikipedia.org/ wiki/Seznam_pal%C3%A1c%C5% AF_v_Praze#Hrad.C4.8Dany;

                  [7]   Flegl M : PRAHA -  Průvodce OLYMPIA, Praha, 1990

                  [8]   Vlček P : Umělecké památky Prahy - Malá Strana. 1.. vyd. Svazek 3. Praha : Academia, 1999. (840 s.)

                  [9]   Poche  E: Pražské portály, Pražská nakl. V. Poláčka, Praha 1947;

                  [10] Poche E, Preiss P : Pražské paláce, ODEON, Praha 1977; 

             


Pražský hrad: 

Brána gladiátorů (2), Matyášova brána, Kaple Svatého Kříže,  Chrám Svatého Víta (5),  Staré proboštství, Prezidentský balkón na III. nádvoří, Kapitulní děkanství, Nové proboštství, Bazilika Svatého Jiří (2), Starý královský palác (2), Kostel Všech svatých,  Rožmberský palác – Ústav šlechtičen,  Lobkovický palác (2)

Vyšehrad:

Táborská brána, Leopoldova brána, Cihelná brána, Studna, Portál z barokní zbrojnice, Gorlice, Rotunda sv. Martina, Kostel sv. Petra a Pavla, Slavín, Kaple P. M. Šancovské, Ulice V Pevnosti č. 2, Staré děkanství, Bazilika sv. Vavřince, Královská Kapitule

Pražské paláce v oblasti Hradčan:

Arcibiskupský palác,  Šternberský palác,  Salmovský palác, Salmovský palác – vstupní brána,  Schwarzenberský palác,  Toskánský palác,  Martinský palác,  Palác Hložků ze Žampachu,  Dietrichsteinský  palác,  Hrzánský palác,  Trauttmannsdorfský palác,  Vranovský palác,  Kučerův palác,  Šlikův palác,  Černínský palác,  Letohrádek královny Anny

Pražské paláce v oblasti podhradí:

Fürstenberský palác, Kolovratský palác, Pálffyovský palác, Valdštejnský palác 1-2-3-4-5, Aueršperský palác, Ledebourský palác, Palác Schützenů, Thunovský palác, Palác Lažanských, Thunovský palác 2, Palác Věžníků, Šternberský palác, Palác Smiřických, Šternberský palác – Nerudova ul. Č.1, Bretfeldovský palác, Kolovratský palác 1-2, Palác pánů z Hradce

Pražské paláce v oblasti Malé Strany: 

Lichtenštejnský palác,  Morzinský palác , Palác Kinských-Nerudova ul., Šporkův palác, Lobkovický palác, Schönbornský palác, Vratislavský palác, Hartigovský palác, Kaiserštenský palác, Grömlingský palác, Vrtbovský palác, Kounický palác, Oettingenský palác, Velkopřevorský palác, Nostický palác, Chotkův palác, Palác Michny z Vacínova, Rohanský palác, Lichtenštejnský palác na Kampě, Malý Buquoyský palác, Buquoyský palác, Palác Metychů z Čečova 1-2, Palác Straků z Nedabylic, Palác Turbů, Sterneggovský palác, Windischgrätzovský palác, Palác Thurn – Taxisů

Pražské paláce Starého Města:

Clam – Gallasův palác, Trauttmannsdorfský paléc, Colloredo – Mansfeldský palác, Pöttingský palác,  Palác Kokořovských, Palác pánů z Kunštátu, Čejkovský palác, Palác Pachtů z Rájova (Anenské nám. 4),  Palác Lažanských, Palác Kinských,  Palác Granovských, Palác Hronů z Harrasova, Millesimovský palác, Menhartovský palác, Buquoyský palác, Palác Pachtů z Rájova (Celetná ulice  31 ),  , Palác Pachtů z Rájova (Celetná  36 ), Kolowratský palác,  Wimmerův palác 

Pražské paláce Nového Města:

Sweerts-Sporckův palác, Losyovský (Kinských) palác, Palác Sylva-Taroucca, Schirdingovský palác,  Petschkův palác,  Palác Adria, Palác Portheimský

Portály měšťanských domů Hradčanských:

Loretánská ulice (1, 2) Hradčanské náměstí (3, 4, 5, 6) Kanovnícká ulice (7, 8) Strahovské nádvoří (1, 2) Úvoz (3) Loretánská ulice (4, 5)

Portály měšťanských domů v podhradí:

Valdštejnská ulice (1, 2, 3), Sněmovní ulice (4, 5, 6, 7), Tomášská ulice (8), Thunovská ulice (9, 10), Nerudova ulice (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), Klárov (1), Sněmovní ulice (2), Malostranské náměstí (3, 4)

Portály měšťanských domů Malostranských:

Šporkova ulice (1), Janská (2), Vlašská (3, 4, 5),  Břetislavova (6),  Tržiště(7),  Karmelitská (8,9), Nosticova(10), Na Kampě(11),  Lázeňská (12, 13), Mostecká (14), Josefská (15), Letenská (16, 17, 18), Nebovitská (19), Malostranské náměstí (1),  Karmelitská (2), Újezd (3)

Portály měšťanských domů Starého Města:

Husova ulice (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 ), Jilská ulice ( 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ), Malé náměstí (18,19 ) ,Na Perštýně -Betlémské náměstí ( 20, 21, 22 ), Náprstkova (23), Konviktská ulice (24), Karlova ulice (25), Staroměstské náměstí (1), Mariánské náměstí (2, 3), Karlova ulice (4), Husova ulice (5, 6)

Portály měšťanských domů Nuselských: 

Michelská ulice, Svatoslavova, Vladimírova,  Táborská, Sezimova, ulice Na Zámecké, Na Ostrůvku, Boleslavova ulice, Na Pankráci, ulice Marie Cibulkové, Na Klikovce, Náměstí Bratří Synků