References: [1]   Kozák B :Menší město pražské, ORBIS,  Praha, 1950 (tužkové kresby);

                    [2]   Jansa V : Stará Praha – 100 akvarelů, Uměl. nakl. B. Kočího v Praze, Františkovo nábř.č. 14.

                    [3]   NKP Vyšehrad, http://www.praha-vysehrad.cz/ …………..

                    [4]   Ledvinka, Mráz, Vlnas: Pražské paláce, nakladatelství Akropolis, Praha 2000, 15.1. 2009;

                    [5]   http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad;

       [6]  http://cs.wikipedia.org/ wiki/Seznam_pal%C3%A1c%C5% AF_v_Praze#Hrad.C4.8Dany;

                    [7]   Flegl M : PRAHA -  Průvodce OLYMPIA, Praha, 1990

                    [8]   Vlček P : Umělecké památky Prahy - Malá Strana. 1.. vyd. Svazek 3. Praha : Academia, 1999. (840 s.)

                    [9]   Poche  E: Pražské portály, Pražská nakl. V. Poláčka, Praha 1947;

                    [10] Poche E, Preiss P : Pražské paláce, ODEON, Praha 1977; 

             


VIRTUAL RESTORATION PROJECT


These pages are dedicated to Prague’s historical portals. These often beautiful and magnificent entranceways once added significance and monumentality to important buildings and frequently became more expressive than convenient, especially during Baroque era. From the time of ancient Egyptian temple pylons and Babylonian city gates, portals became monuments in themselves, used to communicate a heightened significance to what lay behind them.

When I started photographing and documenting these important architectural gems in modern day Prague I often found them in a state of neglect and disarray, some were even partially obscured by signage or merchandise displays. Utilizing digital photo retouching techniques, this site is my attempt to show the magnificent portals of ancient Prague in their original beauty. I hope you will enjoy it.


Portály měšťanských domů Nového Města:

Portály měšťanských domů Královských Vinohrad:

Portály měšťanských domů Vršovických: 

Portály měšťanských domů nábřežních:

Portály pražských chrámů

Pražský hrad: 

Brána gladiátorů (2), Matyášova brána, Kaple Svatého Kříže,  Chrám Svatého Víta (5),  Staré proboštství, Prezidentský balkón na III. nádvoří, Kapitulní děkanství, Nové proboštství, Bazilika Svatého Jiří (2), Starý královský palác (2), Kostel Všech svatých,  Rožmberský palác – Ústav šlechtičen,  Lobkovický palác (2)

Vyšehrad:

Táborská brána, Leopoldova brána, Cihelná brána, Studna, Portál z barokní zbrojnice, Gorlice, Rotunda sv. Martina, Kostel sv. Petra a Pavla, Slavín, Kaple P. M. Šancovské, Ulice V Pevnosti č. 2, Staré děkanství, Bazilika sv. Vavřince, Královská Kapitule

Pražské paláce v oblasti Hradčan:

Arcibiskupský palác,  Šternberský palác,  Salmovský palác, Salmovský palác – vstupní brána,  Schwarzenberský palác,  Toskánský palác,  Martinský palác,  Palác Hložků ze Žampachu,  Dietrichsteinský  palác,  Hrzánský palác,  Trauttmannsdorfský palác,  Vranovský palác,  Kučerův palác,  Šlikův palác,  Černínský palác,  Letohrádek královny Anny

Pražské paláce v oblasti podhradí:

Fürstenberský palác, Kolovratský palác, Pálffyovský palác, Valdštejnský palác 1-2-3-4-5, Aueršperský palác, Ledebourský palác, Palác Schützenů, Thunovský palác, Palác Lažanských, Thunovský palác 2, Palác Věžníků, Šternberský palác, Palác Smiřických, Šternberský palác – Nerudova ul. Č.1, Bretfeldovský palác, Kolovratský palác 1-2, Palác pánů z Hradce

Pražské paláce v oblasti Malé Strany:

Lichtenštejnský palác,  Morzinský palác , Palác Kinských-Nerudova ul., Šporkův palác, Lobkovický palác, Schönbornský palác, Vratislavský palác, Hartigovský palác, Kaiserštenský palác, Grömlingský palác, Vrtbovský palác, Kounický palác, Oettingenský palác, Velkopřevorský palác, Nostický palác, Chotkův palác, Palác Michny z Vacínova, Rohanský palác, Lichtenštejnský palác na Kampě, Malý Buquoyský palác, Buquoyský palác, Palác Metychů z Čečova 1-2, Palác Straků z Nedabylic, Palác Turbů, Sterneggovský palác, Windischgrätzovský palác, Palác Thurn – Taxisů

Pražské paláce Starého Města:

Clam – Gallasův palác, Trauttmannsdorfský paléc, Colloredo – Mansfeldský palác, Pöttingský palác,  Palác Kokořovských, Palác pánů z Kunštátu, Čejkovský palác, Palác Pachtů z Rájova (Anenské nám. 4),  Palác Lažanských, Palác Kinských,  Palác Granovských, Palác Hronů z Harrasova, Millesimovský palác, Menhartovský palác, Buquoyský palác, Palác Pachtů z Rájova (Celetná ulice  31 ),  , Palác Pachtů z Rájova (Celetná  36 ), Kolowratský palác,  Wimmerův palác 

Pražské paláce Nového Města:

Sweerts-Sporckův palác, Losyovský (Kinských) palác, Palác Sylva-Taroucca, Schirdingovský palác,  Petschkův palác,  Palác Adria, Palác Portheimský

Portály měšťanských domů Hradčanských:

Loretánská ulice (1, 2) Hradčanské náměstí (3, 4, 5, 6) Kanovnícká ulice (7, 8) Strahovské nádvoří (1, 2) Úvoz (3) Loretánská ulice (4, 5)

Portály měšťanských domů v podhradí:

Valdštejnská ulice (1, 2, 3), Sněmovní ulice (4, 5, 6, 7), Tomášská ulice (8), Thunovská ulice (9, 10), Nerudova ulice (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), Klárov (1), Sněmovní ulice (2), Malostranské náměstí (3, 4)

Portály měšťanských domů Malostranských:

Šporkova ulice (1), Janská (2), Vlašská (3, 4, 5),  Břetislavova (6),  Tržiště(7),  Karmelitská (8,9), Nosticova(10), Na Kampě(11),  Lázeňská (12, 13), Mostecká (14), Josefská (15), Letenská (16, 17, 18), Nebovitská (19), Malostranské náměstí (1),  Karmelitská (2), Újezd (3)

Portály měšťanských domů Starého Města:

Husova ulice (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 ), Jilská ulice ( 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ), Malé náměstí (18,19 ) ,Na Perštýně -Betlémské náměstí ( 20, 21, 22 ), Náprstkova (23), Konviktská ulice (24), Karlova ulice (25), Staroměstské náměstí (1), Mariánské náměstí (2, 3), Karlova ulice (4), Husova ulice (5, 6)

Portály měšťanských domů Nuselských: 

Michelská ulice, Svatoslavova, Vladimírova,  Táborská, Sezimova, ulice Na Zámecké, Na Ostrůvku, Boleslavova ulice, Na Pankráci, ulice Marie Cibulkové, Na Klikovce, Náměstí Bratří Synků