1. Husova ulice (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 )

2. Jilská ulice ( 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 )

3. Malé náměstí (18, 19 )

4. Na Perštýně - Betlémské náměstí ( 20, 21, 22 )

5. Náprstkova (23)

6. Konviktská ulice (24)

7. Karlova ulice (25)

1.Staroměstské náměstí (1)

2. Mariánské náměstí (2, 3)

3. Karlova ulice (4)

4. Husova ulice (5, 6)

      Husova ul. 7           Husova ul. 6              Jilská ul. 2                   Jilská ul.4                 Jilská ul.4              Jilská ul.4

                      Jilská ul. 7        Jilská ul. 9               Jilská ul. 10            Jilská ul.16      Jilská ul.20             Jilská ul.22

    Malé náměstí 11              Malé náměstí 13                        

Na Perštýně 18          Betlémské nám.        Betlémské nám.           Náprstková 9       Konviktská 18         Karlova 20      

                         

  Portály měšťanských domů a historických budov ve Starém městě

  Husova ul. 18       Husova ul. 17          Husova ul. 14          Husova ul. 12          Husova ul. 11      Husova ul. 8 

             Staroměstské nám.        Mariánské nám. 5               Maránské nám. 1                      Karlova ul.1

         Husova ul. 5                  Husova ul. 11

           [1]                         [2]                            [3]                              [4]                           [5]                          [6]

          [7]                         [8]                              [9]                               [10]                          [11]                         [11]

          [12]                   [13]                            [14]                        [15]                 [16]                          [17]

             [18]                                   [19]

         [20]                             [21]                            [22]                             [23]                       [24]                      [25]

           [1]                                [2]                                        [3]                                         [4]

                [5]                                   [6]

Staroměstské náměstí - Tynský chrám v časném letním ránu