Nerudova ulice

[12], [13], [14], [15], [16], [17]

[11] . Úvoz, Dům č. : 169/6, (N 50°5.30987', E 14°23.76652')

[12] . Dům č. : 232/49, (N 50°5.30800', E 14°23.82105')


[13] . Dům č. : 233/47, (N 50°5.31022', E 14°23.83277')


[14] . Dům č. : 220/34, (N 50°5.31140', E 14°23.90488')


[15] . Dům č. : 213/18, (N 50°5.32213', E 14°24.04943')

[16] . Dům č. : 250/13, (N 50°5.30627', E 14°24.00937')

[17] . Dům č. : 253/11, (N 50°5.30472', E 14°24.02030')

Úvoz

[11]

Vstupní portál domu U tří sekyrek má barokní fasádu z první poloviny 18. století.

V kartuši vstupního portálu jsou tři zkřížené sekery.

Palácový dům z počátku 18. století má barokní fasádu.

Překrásný štukový relief určuje jméno domu:

Dům U bílé labutě.

V roce 1960 byly v domě provedeny adaptace do dnešní

podoby.

Raně barokní průčelí domu je z let 1693.

Renesanční portál nese domovní znameni:

Dům U dvou sluncí.

V domě bydlel v letech 1845 -1857 básník

Jan Neruda

Renesanční dům U zlaté podkovy patřil v 16. stol. staviteli O. Avostalisovi.

Do barokní podoby byl přestavěn počátkem 18. století.

Portál zdobí obraz se svatým Václavem na koni.

Původně renesanční dům byl postaven v roce 1566.

Barokní fasáda a výzdoba je z konce 17. a počátku
18. století. Relief sv. Jana Nepomuckého na klenáku portálu je pravděpodobně z roku 1730.

Dům U sv. Jana Nepomuckého

Portál domu U červeného beránka (10. 2. 2013)

Horní část Nerudovy ulice, vlevo dům U dvou sluncí, nad ním barokní dům U bílé labutě