Portály historických budov na Vyšehradě

Staré děkanství

Adresa: Soběslavova ul. č. 14/1, 128 00 Praha 2, Vyšehrad

Nové děkanství

Adresa: K rotundě č. 100/10, 128 00 Praha 2. Vyčehrad

Královská kolegiální kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Řimskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla

Nové probošství

Adresa: Štulcova ul. č. 89/1, 128 00 Praha 2, Vyšehrad