Vyšehradské brány

Portál z barokní zbrojnice

Na místě akropole (park s Myslbekovými sochami) stávala od 17. stol. rozsáhlá budova vyšehradské zbrojnice. Na jejím vzniku se měli podílet italští stavitelé S. Bossi a C. Lurago. Zbrojnice v r. 1927 vyhořela a bylo rozhodnuto o její demolici. Z budovy zbyly dva kamenné portály, které byly zasazeny do ohradní zdi tehdy nově vytvořeného parku.

GPS: N 50°3.85977', E 14°25.04222'

Gorlice

Podzemní sál Gorlice má plochu asi 330 m2 a výšku 13 m.  Místnost sloužila jako shromaždiště vojska, sklad potravin a munice. Plnila také úlohu případného protileteckého krytu a skladiště brambor a zeleniny. Prostor byl vyklizen, zrekonstruován a zpřístupněn veřejnosti teprve v 90. letech 20. století. Jednoduchý vstupní portál s cihlovou klenbou zasahuje pod úroveň okolního terénu.

GPS: N 50°3.91475', E 14°25.27420'

Letní scéna - Studna


GPS: N 50°3.97880', E 14°25.00987'

Brána v hradbách